Tworzenie dokumentacji funkcjonalnych

W ROXX bardzo zwracamy uwagę na to, by tworzone przez nas projekty były i praktyczne, i estetyczne. Projektując je, wychodzimy od dokładnego określenia celu ich powstawania i robimy testy z udziałem potencjalnych użytkowników. Oferujemy osobną usługę audyty i badania użyteczności. Wiemy też, że same badania nie wystarczą, dlatego też gwarantujemy tworzenie dokumentacji funkcjonalnych.

Czym jest tworzenie dokumentacji funkcjonalnych?

Tworzenie dokumentacji funkcjonalnych polega na tym, że zebrane informacje o wadach i zaletach danego projektu prezentuje się w formie łatwych do odczytania sprawozdań. Są one wtedy i dowodem na przeprowadzone badania, i wskazówką dla zamawiającego je Klienta, jeśli w przyszłości będzie chciał stworzyć podobne projekty.

Kiedy potrzebne jest tworzenie dokumentacji funkcjonalnych?

Tworzenie dokumentacji funkcjonalnych sprawdza się na przykład wtedy, kiedy wiele osób musi być powiadomionych o tym, co w ich produkcie działa, a co powinno zostać poprawione. Takie dokumentacje, zwłaszcza robione na zlecenie zewnętrznych firm, dla których nie wykonaliśmy projektów będących przedmiotem analizy, będą przydatne dla ich nowych pracowników lub osób, które mają zająć się wdrażaniem poprawek do danego projektu, choć nie uczestniczyły w jego tworzeniu. Dokumentacje funkcjonalne są wreszcie „czarną skrzynką” projektu i mogą zostać wykorzystane do przygotowania case study na jego temat.

Jak wygląda tworzenie dokumentacji funkcjonalnych w ROXX?

W ROXX tworzymy dokumentacje funkcjonalne inaczej dla każdego projektu, bo dopasowujemy je do zadania, które ów projekt ma realizować. Uniwersalne zasady w takim procesie to jawność i przejrzystość: mówimy Ci, co warto zmienić i dlaczego oraz jak to sprawdziliśmy.

Jeśli tworzenie dokumentacji funkcjonalnych to usługa, której szukasz, zgłoś się do nas. Razem ustalimy ścieżkę postępowania.